• marketing

Bactiol® de boost geven die het verdient

met een digitale push in het hart van de doelgroep

Metagenics is de n°1 producent en distributeur van hoogwaardige micronutritie met vestigingen en distributeurs over de hele wereld. Ronkende productnamen in hun gamma zijn Metarelax, Curcudyn en Bactiol®. De Europese markt wordt bediend vanuit het Europese hoofdkwartier in Oostende. Het was die vestiging die contact opnam met Ntriga met de concrete vraag om via digitale acties ruchtbaarheid te geven aan de naamsverandering van Probactiol® naar Bactiol®.

de uitdaging

De verwijzing naar het woord probiotica is wettelijk niet meer toegelaten. De naam Probactiol® moet verdwijnen en het kortere, krachtige en gemakkelijk herkenbare Bactiol® moet op de netvliezen van zowel de apothekers als de eindconsument gebrand worden en zich in hun geesten nestelen.

onze oplossing

In eerste fase:
  • We configureerden zoek- en displaycampagnes om de nieuwe naam top of mind te krijgen.

  • We leverden strategisch advies over de content en algemene communicatieaanpak voor Bactiol. 

In tweede fase:
  • We ondersteunden de nieuwe naam verder met advertenties via sociale media.

het resultaat

In amper 4 maanden genereerden de zoek-en displaycampagnes:

  • meer dan 1,2 miljoen vertoningen met...
  • 10.000 clicks die zorgden voor...
  • 1000 directe conversies.

Twee jaar tijd ... om te studeren!

‘Mensen helpen een gezonder en gelukkiger leven te leiden’, is het mission statement van het bedrijf. Veel nobeler kan een bedrijfsdoelstelling niet zijn, toch? En of we de schouders wilden zetten onder dat project!

We spreken 2020 en we krijgen te horen dat vanaf 2022 merknamen met de verwijzing naar het woord probiotica wettelijk niet meer toegelaten zullen zijn. De naam Probactiol® zou verdwijnen en het kortere, krachtige en gemakkelijk herkenbare Bactiol® moest op de netvliezen van zowel de apothekers als de eindconsument gebrand worden en zich in hun geesten nestelen. Nog twee jaar, een zee van tijd, zou je denken. Wat een luxe. Maar ... think again.

Maximale resultaten behalen binnen wettelijke beperkingen

Voor we nog maar aan het eerste marketingdenkwerk konden beginnen, werden we teruggekatapulteerd naar onze studententijd: blokken moesten we! Of ons toch serieus inwerken en inlezen over alle juridische aspecten die de communicatie over gezondheidsgerelateerde producten en gezondheidsclaims reguleren. Je kunt bijvoorbeeld niet zomaar zeggen dat Bactiol een oplossing is tegen buikloop. Daarmee stip je een concreet ziektebeeld – een pathologie – aan en je kunt daar niet zomaar een oplossing tegenover zetten. Dan begeef je je immers op medisch terrein, en dat is niet zomaar toegelaten.

Samen met de teams van Metagenics bakenden we dus eerst af wat wel en niet gezegd kon worden over Bactiol®. Door een heel scherpe finetuning formuleerden we zo duidelijke, catchy advertentieteksten die tegelijkertijd toch aan de regelgeving voldeden. Roeien met de riemen die je hebt dus, maar wel zo hard mogelijk.

het werkt !

verloop van de campagne

Door constant op hetzelfde nageltje te kloppen – namelijk dat van Bactiol® en niet meer Probactiol® –  verminderde het aantal zoekopdrachten op Probactiol® drastisch ten voordele van de nieuwe, juiste merknaam. Dat betekent dat de naam Biactol® zich in de geesten van de gebruikers genesteld had, zoals we voor ogen hadden. Wie toch nog een zoekopdracht uitvoerde naar Probactiol®, verwezen we meteen door.

Binnen een beperkte looptijd wisten we aan de hand van zoek- en displaycampagnes vrij vlug zowel vaste gebruikers als nieuwe gebruikers aan te spreken. We konden zelfs meer dan 1000 conversies optekenen door slimme call-to-actions uit te spelen, zoals het downloaden van bijsluiters of kliks op de knop 'zoek een apotheek' uit te lokken.

bijkomend advies draagt bij tot het einddoel

Bij Ntriga leveren we uiteraard al het concrete technische werk om campagnes in goede banen te leiden, maar we zien onze taak breder dan dat. Behalve de zoek- en displaycampagnes namen we ook de tijd om de communicatie inhoudelijk onder de loep te nemen of andere technische aanpassingen voor te stellen aan Metagenics. Ook die adviezen hebben allemaal impact gehad op de resultaten van de campagnes.

Tot tevredenheid van de klant, zo blijkt:

De opvolging van het hele project verliep vlot en afspraken werden correct opgevolgd. Ntriga denkt mee en dat is wat in een dergelijke samenwerking noodzakelijk is.

samen doelstellingen bereiken

goed gelezen? De klant zelf heeft het over samenwerking.

Dat is exact waar we met Ntriga naar streven: samen doelstellingen bereiken. Wij kunnen niets zonder jullie inbreng, en van onze kant reiken we skills en vaardigheden aan die jullie nog niet in huis hadden. 

1,2 miljoen vertoningen in amper vier maanden

Binnen een beperkte looptijd wisten we aan de hand van zoek- en displaycampagnes toch vrij vlug heel wat mensen te bereiken.

Het gros van de gebruikers moest in een duurtijd van vier maanden geïnformeerd worden over de naamswijziging. We moesten enerzijds de vaste gebruikers op de hoogte brengen dat de naam veranderd was en tegelijk ook nieuwe gebruikers aanspreken.

In die vier maanden was de campagne goed voor maar liefst meer dan 1,2 miljoen vertoningen. We genereerden bijna 10.000 clicks en er waren meer dan 1.000 conversies (bijsluiters downloaden, op de knop 'zoek een apotheek' klikken ...).

Effect in zoekopdrachten zichtbaar

Naarmate de campagne vorderde, zagen we het zoekvolume op Bactiol® ruim toenemen. Dat wil zeggen dat de consument stilaan vertrouwd raakte met de nieuwe naam, wat uiteraard de opzet van de campagne was. Potentiële kopers zoeken niet meer zo vaak naar Probactiol® maar wel specifiek naar Bactiol®. Wie toch nog een zoekopdracht uitvoert naar Probactiol®, verwijzen we meteen naar Bactiol®. Dergelijke zoekopdrachten gebeuren uiteraard altijd als er een specifieke nood is bij de gebruiker van die producten. Het is dus logisch dat je in een periode van vier maanden niet alle occasionele gebruikers onmiddellijk bereikt.

Bijkomend advies

Behalve de zoek- en displaycampagnes namen we ook de tijd om de content onder de loep te nemen of andere technische aanpassingen voor te stellen aan Metagenics. Ook die adviezen hebben allemaal impact gehad op de resultaten van de campagnes.

ook op zoek naar een onderbouwde digitale strategie?