groen zit niet alleen in onze huisstijlkleur

Ntriga plant bomen met impact!

Bij Ntriga geloven we in verantwoordelijkheid en duurzaamheid, daarom werken we samen met GoForest, een organisatie die zich inzet voor het herstel van onze bossen en het verminderen van CO2-uitstoot. 

Door deze samenwerking willen we niet alleen ons bedrijf verduurzamen, maar ook jou, onze klant, betrekken bij een belangrijke missie.

bekijk onze voetafdruk     zij engageren zich al met ons

hoe doen we dit?

Naast het partneren met bedrijven die ook rekening houden met het milieu, zoals bijvoorbeeld hosting partner, drukkerijen en papierleveranciers, event kantoren, ... krijg jij - als klant - de mogelijkheid om bomen te doneren. En het beste deel? Voor elke boom die je doneert, verdubbelt Ntriga het aantal. 

Samen kunnen we een significante impact hebben op het herstel van onze bossen en bijgevolg het verminderen van de CO2-uitstoot.

Jij gaat toch ook volop voor een betere planeet?
heb je een idee of project klaar?

We planten bomen in België,

waar we twee types projecten ondersteunen:

Type 1 is extra bebossing

We creëren nieuwe bossen op verwaarloosde landbouwgrond of andere gebieden die een herbebossing nodig hebben. Door nieuwe bossen te planten, dragen we bij aan het herstel van de natuurlijke habitat en de biodiversiteit.

Type 2 is niet-aanvullende bebossing

We herstellen bestaande bossen en verbeteren hun veerkracht. Dit is vooral belangrijk in regio's waar land schaars is en waar bestaande bossen onder druk staan. Door deze bossen te versterken, helpen we de ecologische balans te herstellen en te behouden.

het behoud en het herstel van bossen is cruciaal voor onze planeet

In België en Europa in het algemeen is er een tekort aan nieuw land voor bossen, wat wordt verergerd door factoren zoals eigendomsversnippering en concurrentie om grond. Door mee te doen met onze boomdonatieprogramma's, draag je direct bij aan een positieve ecologische, sociale en economische impact. Laten we samen een groenere toekomst plannen, niet alleen voor onszelf, maar ook voor de generaties die na ons komen.

klanten en partners die zich ook engageren

La Lorraine
Paneltim
Key-Tec
start je project en maak een effectief verschil