Een PIM-systeem wijzigt niets aan je bestaande softwarepakketten en vervangt dus al zeker niet je ERP-systeem. Een PIM-systeem moet je zien als een aanvulling van je flows ter verbetering van je processen en datakwaliteit. Een PIM-systeem kan wel de data gebruiken uit je ERP-systeem, of omgekeerd, data verrijken en terugzenden naar je ERP. Een PIM-systeem heeft dus een permanente connectie met het ERP-systeem.

Kortom, de drie core functionaliteiten van
een PIM-systeem zijn: