Slimme
Dataoplossingen

Eerst het goede nieuws: elk bedrijf – ook klein of middelgroot – heeft data in huis. Vaak zelfs meer dan intern vermoed wordt. Het minder goede nieuws: bij heel wat bedrijven zitten die gegevens in de zogenaamde datasilo's. Dat betekent dat elke afdeling wel over tonnen data beschikt, maar dat die helaas op zichzelf staande ivoren torens zijn die niet met elkaar verbonden zijn.

Data in kaart brengen

Weet welke data je in house hebt

Dat is dan ook de eerste oefening die we maken bij bedrijven die een digitale groeispurt willen maken: het in kaart brengen van de data via analyse.

 • Welke data zijn er aanwezig en in welke afdelingen?
  Dat kan gaan over aankoopprijzen, verkoopprijzen, productspecificaties, verkoopcijfers, winstmarges ... 
 • In welke vorm zijn die gegevens beschikbaar?
  We durven het haast niet te zeggen, maar bij nogal wat bedrijven circuleren nog altijd schriftelijke bestelbonnen of order forms. Als dat zo is, is dat een eerste denkoefening: wat kan daarvan gedigitaliseerd worden? 
 • In welke tools zitten die gegevens opgeslagen?
  Digitale data in bedrijven kunnen nog altijd zeer verspreid zitten: in sales-, ERP- of CRM-software.

 

Data onderling met elkaar verbinden

Laat alles met elkaar spreken

In tweede instantie gaan we na in hoeverre die data met elkaar in verbinding staan, onderling synchroniseren, in realtime aanpasbaar en meteen up-to-date zijn.

 • Welke tools staan er eventueel wel al met elkaar in connectie en welke niet?
  Werk je met verschillende digitale tools? Bijvoorbeeld voor aankoop of verkoop. Zo ja, staan die al met elkaar in verbinding? 
   
 • Zijn al die data altijd up-to-date of spreken ze elkaar tegen?
  Als de aankoopverantwoordelijke een productspecificatie aanpast – zeg maar het gewicht van een product – is dat meteen te zien in de tools van de verkopers? 

Het ideale uitgangspunt voor correct databeheer is dat er one single source of truth is. Met andere woorden: als ergens de verkoopprijs aangepast wordt, is er maar één enkele verkoopprijs. Geen oude variant en nieuwe variant, en dat meteen in alle geledingen in het bedrijf. Al die databronnen en tools binnen een bedrijf technisch op elkaar afstemmen, is een van de absolute specialisaties van Ntriga.

Lees hier meer over die technische oplossingen. 

 

Met slimme dataoplossingen doelstellingen vlugger bereiken 

Laat jouw data voor jou werken

De data zijn in kaart gebracht en zijn onderling met elkaar verbonden in functie van jouw bedrijfsdoelen. Dat is een dataoplossing. Nu tijd voor het 'slimme' werk. Een dataoplossing is pas 'slim' als een bedrijf er voordeel mee doet natuurlijk. Die voordelen kunnen zijn: 

 • meer omzet / winst;
 • minder menselijke fouten;
 • tijdswinst;
 • efficiënter communiceren;
 • afleiden en toepassen van persona's;
 • personaliseren van klantenportalen, aanbod;
 • nieuwsbrieven in het interessegebied versture;
 • socialemediacommunicatie afstemmen op data;
 • cross-selling en up-selling …

Data verrijken

Hou je doel voor ogen

Dat bereik je door de technische dataoplossing slimmer te maken met data enrichment. Anders gezegd: je verrijkt je dataset met alle mogelijke nieuwe informatie die over een product beschikbaar is, of over de gedragingen of interesses van een klant. Je linkt vertalingen, beelden, segmenten, bestellingen …

Je verzamelt deze data niet zomaar, maar met een doel: om bijvoorbeeld snel een actie op te zetten of een brochure of datasheet te genereren, om op de verjaardag van de klant een attentie te sturen, om een korting in het interesseveld aan te bieden of om op het moment dat je naar een beurs trekt perfect te weten met welke argumenten je klanten naar je stand kunt lokken. 

 

Doelgericht een slimme dataoplossing uitwerken met Ntriga

Combineer een slimme dataoplossing met gerichte merkcommunicatie

Bij Ntriga bekijken we je dataoplossingen altijd vanuit een marketingstrategisch standpunt: als we de inspanning leveren om bepaalde data te verzamelen en te verrijken, bepalen we meteen mee waarom we dat doen en wat je bedrijf ermee moet bereiken. Als dat vastligt, kunnen we je dataoplossing ook perfect technisch uitwerken. Daarna stellen we alles in het teken van data enrichment, zodat je oplossing ook steeds meer leert over je klanten en doelpubliek. Sneeuwbaleffect aan mogelijkheden verzekerd.

We werkten eerder al slimme dataoplossingen uit voor Axintor.