Terug naar alle cases

Fondsen werven voor Dominiek Savio: ook dat is marketing

Een persoonlijke, warme campagne voor fondsenwerving.

Campagne ter ondersteuning van de nieuwe school, 't Withuys

Een online en offline stroomversnelling voor de fondsenwerving

Dominiek Savio, onderdeel van de Groep Gidts (ja, in het West-Vlaamse Gits) is een organisatie die ondersteuning biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking. Ze bieden oplossingen op het vlak van onderwijs, wonen, dagbesteding, praktische hulp, thuisbegeleiding ...

Om jongeren zoveel mogelijk kansen te bieden, is Dominiek Savio momenteel bezig met de bouw van een volledig nieuwe school: Project 't Withuys, een moderne aangepaste school met geïntegreerd centrum en verblijfsmogelijkheden. Om het gebouw uit te rusten met de nodige specifieke inrichting voor de leefgroepen en therapie- en klaslokalen zijn extra middelen nodig. Dominiek Savio rekent daarbij op giften en steun van sympathisanten. Om die warm te maken voor het nieuwe project kwam Dominiek Savio bij Ntriga aankloppen voor de ondersteuning van de fondsenwerving.

De uitdaging

Ondersteuning van fondsenwerving en vrijwilligerswerking in functie van de inrichting van een nieuw schoolgebouw.

Onze oplossing

 • Campagnebeeld in 2 varianten, 1 voor fondsenwerving, 1 voor vrijwilligerswerking
 • Advies voor website (content, tracking, usability)
 • Uitwerking flyer, posters, nieuwsbrief, postkaarten
 • Online marketing
 • Online marketingcampagne

Resultaten

De HOI-campagne is ondertussen een begrip in de regio van Dominiek Savio. De online marketingcampagnes hebben gezorgd voor een bereik van meer dan 1,5 miljoen weergaves in een periode van 8 weken. Deze brachten ook bijzonder veel interactie met zich mee. De campagnes waren goed voor zo’n 60% van de bezoekers op de website in deze periode.

Een campagne op twee sporen

ntriga zette de campagne op in twee varianten
 • de campagne 'Hoi, ik ben je buur'
  gericht op fondsenwerving met een centrale rol voor de kinderen die schoolgaand zijn of verblijven bij Dominiek Savio in de campagnebeelden
 • de campagne 'Samen kansen creëren'
  focus op de vrijwilligerswerking

Starten vanuit sterke campagne
beelden

Zo heeft Ntriga Dominiek Savio concreet op weg geholpen in hun ondersteuningscampagne?

Hoewel fondsenwerving in deze crisistijden zeker niet vanzelfsprekend is, wisten we met onze sterke visuele campagne, ondersteund door een korte regionale Facebookcampagne, toch de nodige animo op te wekken voor dit mooie project. In korte tijd genereerden we heel wat interactie op de campagnes.

Behalve een takenpakket voor de concrete uitvoering van die campagne-elementen verleenden we Dominiek Savio ook gericht advies voor de opstart van de campagne, de tracking op hun nieuwe website, tekstuele bijsturingen ...

Die digitale campagnes hadden een specifieke doelgroep van mensen in West-Vlaanderen ouder dan 25 jaar met een duidelijke interesse in non-profitorganisaties, liefdadigheid, goede doelen, donaties ...

 • een affiche in A3-formaat
  • verdeling onder familie en vrienden van schoolgaande kinderen, medewerkers en vrijwilligers met de vraag om ze uit te hangen bij hen thuis
  • verspreiding in de omliggende bedrijven en winkels
 • een variant van de affiche, ook in A3
  • ter ondersteuning van de vrijwilligerswerking onder de noemer 'Helpende buren'
 • een folder in A5-formaat, drieluik
  • een nieuwsbrief met postbedeling naar het eigen contactbestand
 • postkaarten voor de campagne 'Hoi, ik ben je buur'
  • verspreiding op en rond Dominiek Savio

Offline maakt online nog sterker

Behalve de Facebookcampagnes zetten we ook inop offline tools om te verspreiden en uit te delen onder familie en vrienden.

PROOF OF THE PUDDING

THE fun FACTS

Alles bij elkaar zijn onze advertenties 1,54 miljoen keer vertoond over een korte, maar krachtige periode van slechts iets meer dan twee maanden. We bereikten hierin 105.116 mensen.

De advertenties verliepen via Facebook en zorgden voor een heel brede visibiliteit.

1.516.648

weergaven op Facebook

15.091

weergaven op Instagram

8.505

weergaven op Messenger

8.188

weergaven op het doelgroepnetwerk

De campagnes brachten bijzonder veel reactie met zich mee en waren goed voor:

4.245

kliks op de advertenties

305

keer geliket

12

reacties

104

gedeeld

Tussen eind juni en eind augustus (de periode waarin de campagnes gelopen hebben) konden we maar liefst 56 % van de websitebezoeken rechtstreeks toewijzen aan de campagnes. De overige 44 % vloeiden voort uit organisch verkeer of via de offline 'Hoi, ik ben je buur'-campagne. En het allervoornaamste: er wordt ijverig verder gebouwd aan Project 't Withuys. We kijken al uit naar de dag dat deze school zijn deuren opent voor haar specifieke jongerendoelgroep.

Interesse in de creatie, planning en uitvoering van jouw marketingstrategie?

Contacteer ons