marketing

Mobile gebruik overstijgt desktop

Mensen gebruiken steeds meer hun gsm om websites te bezoeken. Jouw mobile website moet dan ook zeker helemaal op punt staan.

Mobile first design, waarom het een must geworden is. 

Desktop websites waren er voor de mobile versie, zoveel is zeker. En doordat desktop sites er eerst waren, wordt vandaag nog vaak vanuit dat punt gestart voor het design van een nieuwe website. Zo wordt verder naar beneden gewerkt tot een mobile design. Maar is dit wel de juiste manier? 

Sinds juni 2017 werd ook in België het punt bereikt waarop meer mensen een website op hun smartphone bekijken dan op een desktop. Een aangepaste mobile versie is dermate belangrijk geworden, dat developers reeds vanaf de eerste ontwikkelingen rekening moeten houden met de mobile versie.

"Sinds juni 2017 surft in België 55,9% via smartphone of tablet naar een website!"

Waarom Mobile first webdesign?

Tegenwoordig wordt er door de populariteit steeds vaker gewerkt met een mobile first design. Ook Google hecht al enkele jaren groot belang aan mobile-friendly websites. Je kan met verschillende tools zoals de 'mobile friendly test' nagaan hoe jouw website scoort. 

Bij een mobile first design wordt eerst het mobile design gemaakt en dan pas de desktopversie. Deze aanpak heeft verschillende voordelen. Het zorgt voor een andere manier van denken en in de regel een betere mobile gebruikerservaring zonder dat de bezoeker beperkt wordt ten opzichte van de desktopversie.

Maar hoe weet je of mobile first de juiste aanpak is? De getallen die we in het begin van dit artikel noemden, zijn slechts marktgemiddelden. Daarom onderzoeken wij altijd eerst hoe de verhoudingen tussen desktop en mobile liggen in jouw sector en of wordt verwacht dat dit de komende jaren zal veranderen. Op basis daarvan besluiten we of we kiezen voor een mobile first design of niet.

Graceful Degradation vs. Progressive Enhancement

In de eerste jaren dat mobile gebruik opkwam, kozen ontwikkelaars ervoor om bestaande websites aan te passen en toch zo weinig mogelijk mensen uit te sluiten. Daaruit werd 'graceful degradation' geboren. 
Met betrekking tot mobiel webdesign betekende dit dat een volledige standaardwebsite teruggebracht werd naar de kern. Op die manier werden bepaalde inhoud en functies weggelaten zodat de weergave kleiner werd en het systeem eenvoudiger (geen Flash-ondersteuning, enz..).

Uit de degradatie van websites, ontstond progressive enhancement of progressieve verbetering. Het idee daarachter is om te starten vanuit het concept van een mobile website. Op die manier hebben surfers de optimale ervaring op hun smartphone en/of tablet. Van hieruit kunnen functies toegevoegd worden zodat ook op een desktop variant een goede user experience geleverd kan worden.

Waarom progressive enhancement wint!

Op het eerste zicht lijken beide methoden evenwaardig om een website te bouwen. Toch moet met enkele zaken rekening gehouden worden... 

Wanneer gestart wordt vanuit een desktop design, heb je vaak de neiging om alle snufjes toe te voegen die desktop biedt. Dit zorgt er soms voor dat het besef verdwijnt dat de mobile versie nog moet volgen. Wanneer deze aan de beurt is, bestaat de kans dat deze zo afgezwakt moet worden, dat de ervaring voor de surfer niet langer dezelfde is. Gebeurt dit bij elk project? Zeker en vast niet. Maar toch vaker dan je zelf zou geloven!

Dit is waar progressieve verbetering een oplossing biedt. Hier beginnen we met een projectdesign dat zowel super clean en vrij indrukwekkend is. Vanaf de start word de nodige energie gebruikt om een goed functionerend product te maken, ondanks de beperkingen die mobile heeft. Omschakelen naar een goede desktopversie is hierbij dus kinderspel. 

"Progressive enhancement houdt vanaf de start rekening met mobile weergave."
En nu? Aan de slag met mobile webdesign!