Processen automatiseren door middleware

Zodra je in je bedrijf of organisatie herhaaldelijk gegevens van het ene systeem naar het andere moet overzetten, kun je winst boeken met middleware. Vaak voorkomend zijn adminstratieve gegevens die van het ene systeem naar het systeem moeten. Het is niet meer van deze tijd om een personeelslid daarmee te belasten: dat kan perfect automatisch met een slimme middlewareoplossing.

Doorgedreven gegevensuitwisseling

Middleware moet ervoor zorgen dat gegevens tussen verschillende systemen automatisch uitgewisseld worden. Er is geen sprake van een interface, wel is alerting en logging mogelijk. Een heel concreet voorbeeld van zo een project is een bedrijvengroep met verschillende afdelingen en verschillende CRM- en ERP-systemen die een overkoepelende financiële analyse wil voeren. Alle aan- en verkoopfacturen worden door middleware in het financiële analysesoftwarepakket gestopt. De verantwoordelijke voor de financiële analyses krijgt dagelijks een overzicht van de uitgewisselde data.

Middleware

Concrete voorbeelden van de werking van middleware

 • Maandelijks mailt het systeem de nieuwe prijslijsten naar je verkoopsteam, daar waar je vroeger een manuele export moest uitvoeren en alles doormailen. Wil je de prijslijsten liever op de sharepointomgeving zetten? Dat kan ook.
 • Dagelijks haalt het systeem rapporten uit het ERP- of CRM-systeem op van de gemaakte offertes en mailt die automatisch naar de sales director.
 • Contacten die je verzamelt via je website komen keurig in het CRM terecht. Prima. Maar veelal moet de marketingafdeling die nog exporteren om ze in hun marketingsysteem te kunnen gebruiken. Als dat manueel moet gebeuren, gebeurt het vaak laat of niet. En elk contact dat niet aangesproken wordt, is een gemiste kans.
 • Via middleware kun je ook data uit je ERP of CRM halen, verwerken en er automatisch je rapporteringssoftware mee voeden.

De mogelijkheden zijn eindeloos. Zodra je zelf voelt dat je binnen je bedrijf tijd verliest met een inefficiënte manuele ingreep: think middleware. Of dat doen wij voor jou, maar vooral: leg je probleem aan ons voor.

 

Wat zijn de voordelen van middleware?

 • Geen foutenlast.
  Alle gegevens worden digitaal uitgewisseld zonder menselijke tussenkomst.
 • Tijdswinst.
  Gedaan met bestellingen overtypen of bestaande informatie opnieuw invoeren. Alles verloopt realtime.
 • Kostenbesparing.
  Je investeert één keer in de implementatie van de middleware en hoeft verder geen manuren meer te betalen voor manueel 'papegaaienwerk', want daar gaat het toch heel vaak om.

Automatisering en integratie is voor de gebruiker niet zichtbaar, maar onontbeerlijk in een efficiënt bedrijf.

Stephan Demeulenaere